Användarvillkor & cookies

Vad är cookies?

Vi använder cookies för att skapa en bättre användarupplevelse på eRoadArlanda. De juridiska bestämmelserna för att använda cookies ändrades den 1 juli 2011.
Sedan dess så måste cookies (och liknande tekniker) användas med besökarens samtycke. Det betyder att man måste informera om att hemsidan använder cookies.
En cookie är en liten fil som sparar information om besökaren. På detta sätt känner sajten igen den specifika webbläsaren vid nästa besök och kan då optimera upplevelsen.
Till exempel kan cookien minnas när du senast besökte sajten, information i ett formulär, olika val som du har gjort och liknande. En cookie kan inte innehålla kod så du behöver inte oroa dig för att bli utsatt för spionprogram, virus eller reklam.

Olika typer av cookies

Sessions-cookies

Denna typ av cookies försvinner när du stänger din webbläsare och håller reda på det aktuella besöket på hemsidan.

Fasta cookies

Fasta cookies kommer ihåg dig vid återbesök. Genom denna typ av filer slipper du till exempel att se meddelanden mer än en gång. Dessa måste tas bort manuellt i webbläsaren.

Cookies i webbläsaren

I webbläsaren kan man även göra inställningar som bestämmer vilka cookies som ska raderas, blockeras eller tillåtas på olika webbplatser. Denna typ av inställningar hittar du oftast genom att gå till ”arkivmenyn” i din browser och klicka på ”internetinställningar” eller enbart ”inställningar”.

Lagar och regler om cookies

På denna sida finns relevant och uppdaterad information om lager och regler kring cookies i Sverige. minacookies.se

Tillsynsmyndighet för detta område är Post- och telestyrelsen. Även deras hemsida innehåller mycket information kring detta. pts.se

Externa kopplingar och analysverktyg

Denna hemsida använder även Google Analytics vilket är ett externt verktyg för att mäta och analysera webbplatser. Information om vad som samlas in och på vilket sätt informationen används finner du på Googles policyhemsida här: Googles informationssida

Användarvillkor

Skriver Du in Ditt personnummer samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras i ID06 AB:s kompetensdatabas och behandlas enligt ID06 AB:s Personuppgiftspolicy ID06 Kompetensdatabas

Personuppgiftspolicy

1.Allmänt

NCC AB, organisationsnummer 556034-5174, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NCC har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2.Personuppgiftsansvarig

NCC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, NCC. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 8.

3.När samlar vi in personuppgifter?

NCC samlar in personuppgifter om dig när du:
Beställer en vara från BinabNordic,
gör en intresseanmälan till BinabNordic,
BinabNordic använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

4.Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

5.Varför behandlar NCC uppgifter om dig?

Huvudsakligen behandlar NCC personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.

6.Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

NCC kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för NCCs räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer NCC tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata NCCs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om NCC genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer NCC att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på NCCs webbplats.

8.Rätt att begära information och rättelser mm

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som NCC behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur NCC behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på webmaster@ncc.se.